درباره روان پویش

ravanpouyesh-aboutus

۱) توان علمی، اجرایی و تجربیات موسسه روان پویش به شرح زیر است:

۱ـ اعضاء هیئت علمی: ۶ نفر (سه نفر دکترا و سه نفر کارشناس ارشد)

۲ـ نیروهای پژوهشی و مطالعاتی فعال: ۳۰ نفر (کارشناس ارشد و کارشناس در حوزه های پژوهشگری، علوم اجتماعی و انسانی، فنی و مهندسی)

۳ـ نیروهای اداری و اجرایی: ۸ نفر (با تخصصهای مربوطه)

۴ـ مجوز گروه پژوهشی از وزارت علوم به شماره ۲۲۲۲/۲۲ مورخ ۹/۵/۷۸

۵ـ تاسیس ۱۳۶۸ به شماره ثبت ۳۷۴۹

۶ـ اجرای طرحهای میدانی در سطح کشور برای مراکز مختلف (از جمله وزارت نفت، وزارت بهداشت، صاایران، ایساکو، ایران خودرو, ایدرو, بارز، رجاء، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، شرکتهای تولیدی و موارد دیگر).

۲) اهم فعالیت های موسسه و طرحهای پیشنهادی در راستای رسیدن به اهداف موردنظر:

۱ـ اجرای طرحهای مطالعات بازار برای محصولات آن شرکت و آگاهی از رقبا

۲ـ انجام طرحهای برآوردی و بسترسازی برای طرحهای در دست اجرا، مصولات و خدمات آتی آن شرکت.

۳ـ بررسی نقطه نظرات مثبت و منفی مصرف کنندگان محصولات و شناسایی موانع عدم خرید ومصرف از طرف مشتریان.

۴ـ بررسی میزان رضامندی جامعه هدف از کیفیت و کمیت محصولات، خدمات و فعالیتهای موردنظر.

۵ـ پیشنهاد استفاده از روش منحصربفرد بازاریابی از طریق قانع سازی (persuasion) (برای دستیابی به اهدافی نظیر تولید مشتریان جدید و فرهنگ سازی برای مصرف کالای موردنظر، جا انداختن برند شرکت در جامعه مصرف کنندگان، تغییر نگرش جامعه هدف، آگاهسازی و آموزش مصرف کنندگان و موارد متعدد دیگر بصورت عملی و تضمین شده).

۶ـ ایجاد شبکه ارتباطی بین بازدیدکنندگان (کارشناسان، متخصصین، مصرف کنندگان و سایر جمعیتهای موردنظر) و انجام طرحهای نیازسنجی آنان در مراحل مختلف نمایشگاه .

۷ـ آموزش بهینه بازاریابان شرکت جهت تسلط و استفاده از روش قانع سازی (persuasion) و بالابردن توان جذب مشتریان توسط ایشان.

۸ـ بررسی میزان اثربخشی تبلیغات و تغییرات لازم در روشهای اطلاع رسانی آتی شرکت.

۹ـ تهیه طرحهای جامع و استاندارهای ویژه فعالیتهای آن سازمان برای افزایش رضایتمندی مشتریان.

۱۰ـ برنامه ریزی و اجرای طرح تضمینی افزایش بهره وری و بهبودکیفیت خدمات سازمانی و تولیدی براساس الگوی ۴m (آموزش کارکنان در زمینه مدیریت زمان، مدیریت خود، مدیریت استرس و مدیریت رضایت شغلی) همراه دوره ویژه و روانشناسی شادابی.

۱۱ـ تهیه و اجرای سایر طرحها برحسب موضوعات و اهداف موردنظر.

تمامی موارد بالا در جهت دستیابی به اهداف، شناخت رقبا، افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها، سهم بیشتر از بازار، بهبود کیفیت محصولات و خدمات، شناخت ویژگیهای جامعه مصرف کنندگان فعلی و آتی، برنامه ریزی برای فروش و سنجش میزان رضایتمندی و انتظارات مشتریان بکار گرفتهمی شود.

۱-ارزیابی عاملین توزیع محصولات صاایران(آشنایی با جامعه مصرف کننده و غیر مصرف کننده) بررسی کیفیت خدمات عاملین توزیع محصولات صاایران معاونت بازرگانی صاایران فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۸ نظرسنجی از عاملین
ارزیابی استنباطی فروشگاهها و عاملین
۲ ارزیابی روانشناختی نیروهای جدید استخدامی روابط کار و مددکاری اجتماعی مرداد ۱۳۷۸ شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران
۳ نتایج نظرخواهی از کاردانهای فعالیتهای دانش آموزی کارشناس نظارت و ارزشیابی مرداد ۱۳۷۸ نیشابور
۴ نتایج نظرخواهی از معاونین پرورشی و مسئولان امور تربیتی دررابطه با تشکیلات دانش آموزی پیشتازان و فرزانگان کارشناس نظارت و ارزشیابی مرداد ۱۳۷۸ اردوگاه شهید باهنر
۵ ارزیابی عاملین توزیع محصولات صا ایران(آشنایی با جامعه مصرف کننده و غیر مصرف کننده) ارزیابی تکمیلی معونت بازرگانی صا ایران مرداد ۱۳۷۸ ـ
۶ گزار ش وضیعت خدمات پس از فروش شرکت ایران خودرو شرکت بازرسی کیفیت واستاندارد ایران نیمه اول ۱۳۷۸ ـ
۷ گزارش وضعیت خدمات پس ازفروش شرکت مدیران پارس (کرمان موتور) شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نیمه اول ۱۳۷۸ ـ
۸ نظرسنجی پیرامون برخی فعالیتهای مهم خدمات اداری و اجتماعی در مجموعه ستاد پالایش و پخش شرکت ملی پالایش وپخش فراورده های نفتی ایران مهر۱۳۷۸ ـ
۹ نظرسنجی پیرامون خدمات و امکانات رفاهی رستورانها(باشگاه اصفهان،کرمانشاه،اراک،بندرعباس، تبریز،مجموع باشگاهها روابط کارومددکاری اجتماعی پالایش وپخش آذر ۱۳۷۸ شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران
۱۰ نظرسنجی پیرامون امکانات اداری و رفاهی کارکنان در ساختمان ۵،۴،۳،۲ تهران روابط کارو مددکاری اجتماعی پالایش و پخش بهمن ۱۳۷۸ شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران
۱۱ نظرسنجی پیرامون رضامندی کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان روابط کارو مددکاری اجتماعی پالایش و پخش اسفند ۱۳۷۸ شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران
۱۲ نظرسنجی پیرامون رضامندی کارکنان شرکت پالایش نفت اراک روابط کارو مددکاری اجتماعی پالایش و پخش اسفند ۱۳۷۸ شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران
۱۳ نظرسنجی از خانواده های ایثارگران ( شهدا/ مفقودین ) پیرامون ویژگیها، مشکلات و نیازهای آنان روابط کارو مددکاری اجتماعی پالایش و پخش تیر ۱۳۷۹ شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران
۱۴ ارزیابی روانشناختی نیروهای استخدامی با استفاده ار آزمون SCL- 90-R روابط کارو مددکاری اجتماعی پالایش و پخش آبان ۱۳۷۹ شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران
۱۵ گزارش نظرسنجی از دومین نمایشگاه تخصصی ـ صادراتی محصولات فرهنگی و هنری حوزه هنر بنیاد هنرمندان سوره دی ۱۳۷۹ ـ
۱۶ بررسی نقطه نظرات بازدید کنندگان از اولین نمایشگاه اختصاصی جوانان موسسه دنیای جوان دی ۱۳۷۹ ـ
۱۷ بررسی میزان رضایت مشتریان از خدمات ایساکو (بررسی فرایندتحلیلی سلسله مراتبی «مدل AHP» معونت مهندسی سیستمها و روشها دی۱۳۸۰ شرکت ایساکو
۱۸ بررسی نگرش نوجوانان تهرانی نسبت به نفت و فراورده های آن شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی دی ۱۳۸۰ ـ
۱۹ بررسی میزان رضایت مشتریان از خدمات ایساکو (بررسی فرایند سلسله مراتبی «مدل AHP» معاونت مهندسی سیستمها و روشها پائیز و زمستان ۱۳۸۰ شرکت ایساکو
۲۰ گزارش روانشناختی نیروهای استخدامی شرکت ملی پالایش وپخش فراوردههای نفتی ایران شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی ایران پائیز ۱۳۸۱ ـ
۲۱ بررسی راهکارهای ایجاد انگیزه جهت کار در شرایط اقماری واحد تحقیق و توسعه زمستان ۱۳۸۱ شرکت پالایش نفت لاوان
۲۲ بررسی هدفمند وکیفیت اجرایی پنجمین نمایشگاه بین المللی خودروتهران ازنقطه نظرشرکت کنندگان شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو تیر ۱۳۸۲ ـ
۲۳ نمایشگاه پنجم دریک نگاه مدیریت ارتباطات گروه صنعتی ایران خودرو زمستان ۱۳۸۲ ـ
۲۴ بررسی تحلیلی ـ مقایسهای نظرات و انتظارات دارندگان محصولات ایران خودرودلایل ترجیح یا عدم ترجیح لاستیک های بارز مدیریت فروش و بازاریابی زمستان ۱۳۸۲ ـ
۲۵ بررسی نقطه نظرات مسافران قطارهای مسافری رجا شرکت قطارهای مسافری رجا نوروز۱۳۸۳ ـ
۲۶ نظرسنجی از شرکت کنندگان در دهمین نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز،پالایش وپتروشیمی تهران نمایشگاه بین المللی تهران ۲۵تا۲۸فروردین سال۱۳۸۴
۲۷ نظرسنجی از شرکت کنندگان در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز،پالایش وپتروشیمی تهران نمایشگاه بین المللی تهران ۲تا۶ اردیبهشت ۱۳۸۹
۲۸ نظرسنجی از شرکت کنندگان در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز،پالایش وپتروشیمی تهران نمایشگاه بین المللی تهران ۲۶تا۳۰فروردین ۱۳۹۰
۲۹ نظرسنجی ازشرکت کنندگان در هفدهمین نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز،پالایش وپتروشیمی تهران نمایشگاه بین المللی تهران ۲۸فروردین تا ۱ اردیبهشت ۱۳۹۱