درباره روان پویش

ravanpouyesh-aboutus

۱) توان علمی، اجرایی و تجربیات موسسه روان پویش به شرح زیر است:

۱ـ اعضاء هیئت علمی: ۶ نفر (سه نفر دکترا و سه نفر کارشناس ارشد)

۲ـ نیروهای پژوهشی و مطالعاتی فعال: ۳۰ نفر (کارشناس ارشد و کارشناس در حوزه های پژوهشگری، علوم اجتماعی و انسانی، فنی و مهندسی)

۳ـ نیروهای اداری و اجرایی: ۸ نفر (با تخصصهای مربوطه)

۴ـ مجوز گروه پژوهشی از وزارت علوم به شماره ۲۲۲۲/۲۲ مورخ ۹/۵/۷۸

۵ـ تاسیس ۱۳۶۸ به شماره ثبت ۳۷۴۹

۶ـ اجرای طرحهای میدانی در سطح کشور برای مراکز مختلف (از جمله وزارت نفت، وزارت بهداشت، صاایران، ایساکو، ایران خودرو, ایدرو, بارز، رجاء، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، شرکتهای تولیدی و موارد دیگر).

۲) اهم فعالیت های موسسه و طرحهای پیشنهادی در راستای رسیدن به اهداف موردنظر:

۱ـ اجرای طرحهای مطالعات بازار برای محصولات آن شرکت و آگاهی از رقبا

۲ـ انجام طرحهای برآوردی و بسترسازی برای طرحهای در دست اجرا، مصولات و خدمات آتی آن شرکت.

۳ـ بررسی نقطه نظرات مثبت و منفی مصرف کنندگان محصولات و شناسایی موانع عدم خرید ومصرف از طرف مشتریان.

۴ـ بررسی میزان رضامندی جامعه هدف از کیفیت و کمیت محصولات، خدمات و فعالیتهای موردنظر.

۵ـ پیشنهاد استفاده از روش منحصربفرد بازاریابی از طریق قانع سازی (persuasion) (برای دستیابی به اهدافی نظیر تولید مشتریان جدید و فرهنگ سازی برای مصرف کالای موردنظر، جا انداختن برند شرکت در جامعه مصرف کنندگان، تغییر نگرش جامعه هدف، آگاهسازی و آموزش مصرف کنندگان و موارد متعدد دیگر بصورت عملی و تضمین شده).

۶ـ ایجاد شبکه ارتباطی بین بازدیدکنندگان (کارشناسان، متخصصین، مصرف کنندگان و سایر جمعیتهای موردنظر) و انجام طرحهای نیازسنجی آنان در مراحل مختلف نمایشگاه .

۷ـ آموزش بهینه بازاریابان شرکت جهت تسلط و استفاده از روش قانع سازی (persuasion) و بالابردن توان جذب مشتریان توسط ایشان.

۸ـ بررسی میزان اثربخشی تبلیغات و تغییرات لازم در روشهای اطلاع رسانی آتی شرکت.

۹ـ تهیه طرحهای جامع و استاندارهای ویژه فعالیتهای آن سازمان برای افزایش رضایتمندی مشتریان.

۱۰ـ برنامه ریزی و اجرای طرح تضمینی افزایش بهره وری و بهبودکیفیت خدمات سازمانی و تولیدی براساس الگوی ۴m (آموزش کارکنان در زمینه مدیریت زمان، مدیریت خود، مدیریت استرس و مدیریت رضایت شغلی) همراه دوره ویژه و روانشناسی شادابی.

۱۱ـ تهیه و اجرای سایر طرحها برحسب موضوعات و اهداف موردنظر.

تمامی موارد بالا در جهت دستیابی به اهداف، شناخت رقبا، افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها، سهم بیشتر از بازار، بهبود کیفیت محصولات و خدمات، شناخت ویژگیهای جامعه مصرف کنندگان فعلی و آتی، برنامه ریزی برای فروش و سنجش میزان رضایتمندی و انتظارات مشتریان بکار گرفتهمی شود.