توان علمی – پژوهشی موسسه روان پویش

۱-ارزیابی عاملین توزیع محصولات صاایران(آشنایی با جامعه مصرف کننده و غیر مصرف کننده) بررسی کیفیت خدمات عاملین توزیع محصولات صاایران معاونت بازرگانی صاایران فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۸ نظرسنجی از عاملین ارزیابی استنباطی فروشگاهها و عاملین ۲ ارزیابی روانشناختی نیروهای جدید… بیشتر بخوانید

مدیریت استرس

مدیریت استرس (به انگلیسی: Stress management) به طیف وسیعی از تکنیک‌ها و روش‌های روان‌درمانی اشاره دارد که به هدف کنترل سطح استرس فردی و به خصوص استرس مزمن، و بهبود عملکرد روزانه فرد طراحی شده‌اند. در اینجا، عبارت استرس تنها… بیشتر بخوانید

آموزش تکنیکهای متقاعدسازی

«کارگاه آموزش تکنیکهای متقاعد سازی (persuasion) ویژه بازاریابی مذاکره ای/ نمایشگاهی » محتوای دوره: ۱ـ بهسازی دقت دیداری ـ شنیداری در بازاریابی مذاکره ای/ نمایشگاهی ۲ـ شناسایی و ارائه الگوهای شخصیتی موفق در رفتارهای بازاریابی مذاکره ای/ نمایشگاهی ۳ـ آموزش… بیشتر بخوانید

ایجاد بازار ده میلیون نفری در یکسال

برگزاری ۱۰۰ کمپین اقناعی در ۱۰۰ شهر در کل کشور موسسه پژوهشی روان پویش با ۳۳ سال تجربه در اجرای عملیات بازارسازی اقناعی ، آمادگی دارد درمدت یکسال ، ده میلیون نفر را برای سرمایه گذاری در موضوعات موردنظرشما جذب… بیشتر بخوانید

تبدیل مشتریان فعلی شما به دستگاههای خودکار جذب مشتری

منابع علمی: اثرات مرجع بر قصد خرید خبرگی بازار ۱شناسایی رهبران عقیده شناسایی رهبران عقیده گرو ههای مرجع گروه_های_مرجع_در_جامعه_شناسی_و_روانشناسی_اجتماعی_با_تاکید_بر_نظریه نقش رهبران عقیده