خنده، واکنشی صدادار به احساس خوشحالی، یا در مواقع ناراحتی است که به آن خنده تلخ می‌گویند. عوامل متعددی نظیر شنیدن یک لطیفه یا مورد قلقلک قرار گرفتن می‌تواند باعث پیدایش خنده شود. خنده در رفتار انسان و بعضی از حیوانات دیده می‌شود . خنده جزئی از رفتار انسانی است که به وسیله مغز برای تنظیم احساسات تولید می‌شود، و بدین وسیله انسان‌ها را در روابط اجتماعی کمک می‌کند. خنده در دید روانشناسی، نشانه‌ای برای برقرار کردن رابطه‌ای مثبت با دیگران است.[۱] خنده می‌تواند دارای گیرایش باشد و خنده یک نفر باعث پیدایش خنده در دیگر انسانها شود. این می‌تواند دلیل محبوبیت استفاده از صدای خنده در نمایش‌های کمدی را توضیح دهد.

خنده از انقباض حنجره به وسیله اپیگلوت ایجاد می‌شود. مطالعه خنده و تأثیرات آن بر بدن را خنده‌شناسی می‌گویند.
خنده درمانی

خنده درمانی در موارد زیر استفاده می‌شود کاهش استرس، تقویت سیستم ایمنی بدن، جلوگیری از بیماری و کاهش وزن

خنده درمانی نسبت به دارو درمانی بسیار مفیدتر است و در مدت کوتاهی می‌تواند بیمار را درمان کند
مقالات و مطالب علمی

اثربخشی_خنده درمانی_بر_شفقت_به_خود_و_کاهش_قند_خون

خنده درمانی کودکان سرطانی

خنده درمانی و پارکینسون

خنده درمانی و سردرد

متاآنالیز تحقیقات خنده درمانی 
Healing-Benefits-of-Humor-Laughter

The Effect of Laughter Therapy