مدیریت محترم واحد تحقیق وتوسعه  ( R & D  )

باسلام و آرزوی سلامتی ؛

       احتراما” باگاهی می رساند ، برحسب وظایف ذاتی مراکز پژوهشی ، این  موسسه در نظر دارد نقاط قوت و مزایای رقابتی وهمچنین نقاط ضعف و نارضایتی های احتمالی مرتبط با محصولات ، خدمات و عملکردهای آن مجموعه را در سه جامعه آماری ( استفاده کنندگان ، عرضه کنندگان و کارشناسان ) بصورت فصلی مورد بررسی های تحلیلی مقایسه ای قرارداده و گزارش نتایج حاصله را به آن مرکز و یا سایر متقاضیان ارائه کند و حسب مورد خلاصه ای از یافته ها را از طریق رسانه ها مختلف  اطلاع رسانی و منتشر نماید .

لذا خواهشمند است نظریه شریف را در مورد عملیات پیشنهادی مبذول فرمایید تا توضیحات تکمیلی در خصوص شرایط استفاده آن مجموعه از گزارشات عمومی و اختصاصی معروض گردد.

امید است اطلاعات و یافته های حاصله برای بهبود و ارتقا محصولات ، خدمات و عملکردهای مجموعه تحت مدیریت جنابعالی مثمر ثمر واقع گردد . قبلا از توجهات عالی کمال تشکر را دارد .

( شماره های تماس ۰۲۱۶۶۹۰۰۸۱۷- ۰۹۱۲۷۱۵۶۵۳۸ )