360,000

آنچه در این DVD  مشاهده خواهید کرد :

از کدام سوال شروع کنیم ؟

اول سوالها یا جوابها 1 ؟

اول سوالها یا جوابها 2 ؟

افزایش سرعت مطالعه انگلیسی

چگونه سریعتر بخوانیم؟

افزایش دقت و یادگیری هدفمند

دسته: