490,000

آنچه در DVD مشاهده خواهید کرد :

آیا ذهن شما ویروس دارد؟

ذهن ویروسی چگونه کار می کند؟

تکنیکهای پاسازی ویروسهای ذهنی

تکنیک   mind refresh  در جلسه کنکور